Opis proizvoda

Zaštitna čaša

  • Zaštitna čaša omogućava zaštitu provodnika sa i bez terminala bez mogućnosti nastanka bilo kakvog oštećenja.
  • Uz poseban dizajn zaštitne čaše u kombinaciji sa rebrastom gumicom ne postoji mogućnost da se provodnik izvuče ili da zaštitna čaša sklizne i jasno se vidi raspored i položaj provodnika sa i bez terminala u njoj.