Opis proizvoda

Glajzer nosač

  • Kuka za pagodu se koristi za odlaganje delova instalacija u procesu proizvodnje.
  • Sirovinski sastav i način izrade kuka za pagodu čini da iste pri maksimalnom opterećenju traju dugo uz stručno i savesno korišćenje.